Vacatures

Stadmakers-Senioren is een platform wat mensen van verschillende achtergronden, kennis en contacten met elkaar verbindt. Mensen kennen en elkaar aan elkaar voorstellen is dé manier om dingen in gang te zetten. Op deze pagina kunnen organisaties en stichtingen die op zoek zijn naar mensen om dingen voor elkaar te krijgen hun vacature kenbaar maken.

GEZOCHT

Vrijwilligerscoördinator/bestuurslid

Taken:
• werving en selectie van nieuwe medewerkers
• begeleiding en scholing van medewerkers
• vrijwilligers vertegenwoordigen binnen bestuur
• zorgen voor verbinding en motivatie bij de vrijwilligers
• opstellen en beëindigen van vrijwilligerscontracten
• bemiddelen bij geschillen

Wat vragen we:
• onderschrijven doel, visie en missie Wereldwinkel
• kunnen motiveren en inspireren
• goede communicatieve vaardigheden
• kunnen samenwerken

Neem bij belangstelling contact op met Harald van Waveren (voorzitter)
of Els van Luijk (winkelcoördinator)
of mail naar: wereldwinkellelystad@gmail.com
Meer informatie: www.lelystad.wereldwinkels.nl