HVOB – Spreekuur

HVOB – Spreekuur

HVOB – Spreekuur Lelystad kent een sterk toenemende vergrijzing. Aan Lelystedelingen is gevraagd of er behoefte is aan een zorgkliniek. In een zorgkliniek vindt aanvullende diagnostiek plaats en (kortdurende) opname (in de leegstaande gebouwen van het...
OSOL –  Koopkrachtonderzoek senioren 2020

OSOL – Koopkrachtonderzoek senioren 2020

OSOL – Koopkrachtonderzoek 2020 Onder senioren is een groeiend gevoel van financiële onzekerheid in de toekomst. De mogelijke gevolgen van de coronacrisis en de uitwerking van het pensioencontract zijn de boosdoeners van dit gevoel. Maar liefst negen op de tien...
OSOL – Vooraankondiging: Woonwensen-enquête

OSOL – Vooraankondiging: Woonwensen-enquête

Vooraankondiging: Woonwensen-enquête De woonwensen van Lelystedelingen zijn een belangrijk onderdeel van ons dagelijks werk en hebben daarom actief aandacht nodig. Het OSOL ( Overleg Senioren Organisaties Lelystad) , Woningcorporatie CENTRADA en Stichting Seniorenbouw...
De kracht van liefde

De kracht van liefde

De kracht van liefde Inloophuis Passie is een inloophuis voor mensen die geconfronteerd worden met kanker. Eenieder is van harte welkom voor een kop koffie of thee en of voor een luisterend oor. Dinsdagmorgen 7 juli jl. is Christa Krommenhoek bij ons in Passie geweest...