UrbnVillage – DJ Battle

UrbnVillage – DJ Battle

Urbn-Village – Initiatief Steven voor DJ-Battle Voor het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt, in de openbare ruimte kun je ondersteuning vragen bij Mensenmakendebuurt (MMDB). Tot aan het eind van het jaar zal op deze pagina aandacht worden besteed aan die...
pio vocaal-Stembevrijding, wat is dat?

pio vocaal-Stembevrijding, wat is dat?

Pio vocaal – Stembevrijding, wat is dat? Stembevrijding is laten klinken wat er in je leeft. Of anders gezegd: stem geven aan wat er in je leeft. En wat heb je daar dan aan? We zijn vaak geneigd om ervaringen die minder prettig zijn ergens in ons binnenste te...
Herdenking en bevrijding in jongerenpoëzie

Herdenking en bevrijding in jongerenpoëzie

Herdenking en bevrijding in jongerenpoëzie Het ‘4 en 5 mei comité’, de stadsdichter van Lelystad en enkele enthousiaste leerkrachten van het ROC schreven een gedichtenwedstrijd uit over dodenherdenking en bevrijding (zie elders in de Flevopost). Deze gedichten worden...