Downloadpagina

Brief OSOL aan Stadsbestuur - politieke situatie gemeente Lelystad

Met grote zorg constateren wij als OSOL dat er dit voorjaar een poliPeke crisis is ontstaan. Zowel binnen het college als binnen de raad is er sprake van onderling wantrouwen en elkaar uitsluiten.

Beweegposter

Het Sportbedrijf heeft samen met OSOL een beweegposter ontwikkeld

Bewegen bevordert de gezondheid en daardoor neemt de kans op chronische ziektes en valongelukken af. Ook is bewezen dat de spierkracht van senioren op latere leeftijd nog kan toenemen, waardoor de dagelijkse handelingen gemakkelijker verricht worden.