Welkom op de Stadmakers-Senioren website

Dit is de Stadmakers-Senioren website het platform voor de betrokken inwoners van Lelystad die actief deel uit willen maken van alles wat Lelystad te bieden heeft.

Op deze site vind je artikelen van de Stadmakers-Senioren pagina die tweewekelijks in de Flevopost verschijnt. Een agenda met evenementen, bijeenkomsten, tentoonstellingen en opvoeringen van maatschappelijke organisaties waarmee we een sterk en sociaal betrokken Lelystad creeëren.

Bereik je doelgroep met 1 klik!
Ook adverteren op deze pagina?
Dat kan!
Neem hier contact op

VACATURE

SECRETARIS
CLIENTENRAAD/
ADVIESRAAD
SOCIAAL DOMEIN
LELYSTAD

UITSLAG ENQUÊTE

“Grote vraag naar passende woningbouw voor senioren in Lelystad”

In de maanden oktober en november hebben Centrada, St. Seniorenbouw Flevoland en Het OSOL samen met KiekendiefPerspectief onderzoek gedaan naar de woonwensen van de Lelystadse senioren.

Op vrijdag 22 januari 2021 hebben Centrada, Stichting Seniorenbouw Flevoland en het OSOL (Overleg Senioren Organisaties Lelystad) de Rapportage Woonwensenonderzoek Senioren 2020 aan het college van B&W, in de persoon van wethouder Jack Schoone overhandigd. De rapportage is ook verstuurd naar de Gemeenteraad.

THEMA JEUGD EN INNOVATIE

Waar pioniert de jeugd in Lelystad? waar worden dromen waargemaakt en wat voor mogelijkheden heeft de jeugd in Lelystad zich te ontwikkelen.
Lees het allemaal op onze themapagina Jeugd en Innovatie.

4x Per jaar brengt de Stadmakers-Senioren pagina in samenwerking met het “De Groene Sluis Fonds” een thema nummer uit.

AGENDA

Ja ja, zo langzamerhand kunnen we weer wat gaan doen!

Ga hier verder naar de websites van:

Stadmakerij

De stichting Stadmakerij heeft ten doel een vrijplaats te zijn in Lelystad als stad in verandering. De Stadmakerij brengt actuele en vernieuwende maatschappelijke thema’s en initiatieven voor het voetlicht doordat burgers, bedrijven, instituties en overheden elkaar ontmoeten, kennis delen en elkaars creativiteit stimuleren en het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

OSOL- Lelystad

Het OSOL (Overleg Senioren Organisaties Lelystad) is sinds 1987 het samenwerkingsverband voor alle senioren en ouderen in Lelystad. Het OSOL zet zich in voor de belangen van senioren/ouderen, georganiseerd dan we individueel. Het OSOL is mede op advies van het gemeentebestuur ingesteld.

Senioren Zomerdaagse

Voor en door senioren!
In de zomervakantie liggen veel activiteiten stil en zijn en zijn familieleden, buren en vrienden vaak weg. Voor wie dan toch gezelligheid en ontmoeting wil én Lelystad beter wil leren kennen, is de Senioren Zomerdaagse opgericht.